Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

griffiebureau@haarlem.nl

Wat doet de Auditcommissie?
De accountant is in dienst van de gemeenteraad. De gemeenteraad is opdrachtgever, maar bestaat uit 39 personen. Om het werkgeverschap eenvoudig te houden, is er een Auditcommissie. Deze commissie begeleidt het Planning en Control-proces namens de gehele gemeenteraad. Ook de selectie van de accountant behoort tot de taken van een auditcommissie.

Wie zijn lid van de Auditcommissie?
De Auditcommissie bestaat uit drie raadsleden vanuit de Rekenkamercommissie: de voorzitter van de Rekenkamercommissie en één raadslid uit de commissie Bestuur die geen lid is van de Rekenkamercommissie. De leden worden door de raad benoemd en ontslagen.

Contact

Secretaris: Daphne Taets van Amerongen-Ingram
Telefoon: 023 - 511 3032