College van Burgemeester en Wethouders

Naam: College van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem, kortweg B en W, bestaat uit de burgemeester, twee wethouders van PvdA, één van het GLH, één van de D66 en één van CDA. Het college wordt bijgestaan door de ambtelijke organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris.

 

 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens