commissie Bestuur

commissie Bestuur

Logo van commissie Bestuur
Aantal zetels: nvt
E-mail adres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Voorzitter:   dhr. M.H.  Brander
Plaatsvervangen voorzitter: dhr. J.J. Visser

Secretaris: Griffie, mevr. M. Blaauboer, telefoon 511.3035
Contactpersoon: Mevr. C. van Esveld, telefoon 511.3034


De commissie Bestuur bespreekt  de volgende onderwerpen:

-        Burger en bestuur

-        Veiligheid, vergunningen en handhaving

-        Financiën/algemene dekkingsmiddelen

De commissie Bestuur vergadert op donderdag, aanvang 17.00 uur. De vergaderdata kunt u raadplegen in de kalender. Agenda's vindt u onder 'vergaderingen'.

Leden