commissie Bestuur

Naam: commissie Bestuur

griffiebureau@haarlem.nl

Welke onderwerpen komen in de commissie Bestuur?
-        Burger en bestuur
-        Veiligheid, vergunningen en handhaving
-        Financiën/algemene dekkingsmiddelen

Wanneer is de commissie Bestuur?
Op het tabblad https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen kunt u het vergaderschema aanklikken, waarop u kunt zien wanneer de commissie Bestuur vergadert.

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
De vergadering is openbaar toegankelijk.
U kunt de vergadering ook live volgen via http://haarlem.notubiz.nl/live 
U kunt de vergadering ook naderhand online terugkijken via https://haarlem.notubiz.nl/dashboard.

Wilt u inspreken?
Ga dan naar http://haarlem.nl/inspreken. U vraagt dan via het formulier inspreektijd aan. 

Wat doet een commissie?
In de commissies bespreken de commissieleden (raadsleden en schaduwraadsleden) wat er in de stad moet gebeuren. Zo legt het College van Burgemeester en Wethouders plannen voor in deze vergadering. Ook overleggen commissieleden in de vergadering met collegeleden over de (kwaliteit van) de uitvoering. In de commissievergaderingen bereiden de commissieleden alle besluiten van de gemeenteraad voor.   

De plannen gaan over heel veel verschillende onderwerpen. Daarom zijn in Haarlem verschillende commissies per thema. Dit zijn er vier: Bestuur, Beheer, Ontwikkeling en Samenleving. Tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. Dat doet u eenvoudig online via een formulier. Kies in de menubalk voor 'meedoen!' en dan 'aanmelden als gastspreker bij een commissievergadering'.

Contact

Voorzitter: mevrouw E. Bastiaans
Secretaris: mevrouw H. Khairouni 
Telefoon: 023 511 3958
Contactpersoon: griffiebureau
Telefoon: 023-511 3034

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Ophalen gegevens