Griffie

Griffie

Logo van Griffie

Contact informatie

Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034

Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Laatste tweets

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Om half zeven begint het vragenuur. Raadsleden kunnen dan allerhande vragen stellen aan het college. In de link sta… twitter.com/i/web/status/1…

  25-11-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Raadsvergadering morgenavond 25/11 om 19.30 met oa bomenverordening en nota verbonden partijen. Vergadering is te v… twitter.com/i/web/status/1…

  24-11-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Om 17.10uur beginnen twee commissievergaderingen. Bij de cie beheer staan oa voorlopig ontwerp fietsstraat Keizer-/… twitter.com/i/web/status/1…

  04-11-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Wat zou uw fractie doen met de 12 miljoen extra gelden? De reacties zijn vandaag te lezen in een advertentie in het… twitter.com/i/web/status/1…

  27-10-2021

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  @JoostVerhagenFT @gemeentehaarlem De uitzending werkt weer

  26-10-2021

Meer tweets van Griffie