Griffie

Griffie

Logo van Griffie

Contact informatie

Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034

Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Laatste tweets

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Vandaag (om 17.10u) vergaderen de cie samenleving (met oa de informatienota kinderen in de maatschappelijke-en vrou… twitter.com/i/web/status/1…

  19-05-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Vanavond om 19.30u is er een raadsvergadering. Op de agenda oa parkeerzones en coalitievorming. Je bent welkom om a… twitter.com/i/web/status/1…

  12-05-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  De PvdA draagt Eerste Kamerlid Kees Vendrik voor als verkenner in Haarlem. Vendrik (Groen Links) start begin volgen… twitter.com/i/web/status/1…

  22-04-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Een vol vergaderprogramma vandaag. Vragenuurtje (16.45), korte raad over coalitievorming (17.30) cie beheer (19.00)… twitter.com/i/web/status/1…

  21-04-2022

 • Profielfoto van Twitteraccount: Griffie

  Vanavond vergaderen in het stadhuis de cie ontwikkeling (17.10uur) en de cie samenleving (19.00u). Publiek is welko… twitter.com/i/web/status/1…

  14-04-2022

Meer tweets van Griffie