Griffie

Griffie

Logo van Griffie
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034


Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van Elise Van der Mede Elise Van der Mede (Plaatsvervangend griffier)
Foto van Kelsey Bouwmeester Kelsey Bouwmeester (Secretaris commissie Samenleving)
Foto van Marianne Blaauboer Marianne Blaauboer (Raadsadviseur)
Foto van Tim Aarts Tim Aarts (Communicatieadviseur)
Foto van Heske Pohlmann Heske Pohlmann (Communicatieadviseur)
Foto van Inge Mulders Inge Mulders (secretaris rekenkamercommissie)
Foto van Françoise Draijer-Zut Françoise Draijer-Zut (Griffiemedewerker)
Foto van Carla Van Esveld Carla Van Esveld (Griffiemedewerker)
Foto van Yrsa Magnúsdóttir Yrsa Magnúsdóttir (Griffiemedewerker)
Foto van Jessica Talaa-Hoogervorst Jessica Talaa-Hoogervorst (Griffiemedewerker)
 

Laatste tweets

 • Griffie tweet:

  Weetje: De gemiddelde gemeente in Nederland heeft 8 fracties in de raad. Haarlem heeft er 13. Hiervan zijn 6 lokale… twitter.com/i/web/status/1…

  21-05-2019

 • Griffie tweet:

  Haarlem telt zeven raadscommissies. In 4 commissies bereiden raadsleden besluitvorming voor. In deze commissies mag… twitter.com/i/web/status/1…

  14-05-2019

 • Griffie tweet:

  Nieuwsgierig naar wat raadsleden zeggen of hoe zij stemmen tijdens een raadsvergadering? Kijk op 'Wat heeft mijn ra… twitter.com/i/web/status/1…

  07-05-2019

 • Griffie tweet:

  Do. 9 mei vergaderen de raadscommissies Samenleving en Ontwikkeling om 17.00 uur, zie agenda's:… twitter.com/i/web/status/1…

  02-05-2019

 • Griffie tweet:

  Op Facebook hebben leerlingen van @NovaCollege video’s geplaatst over onderwerpen besproken in de raad. Welke vindt… twitter.com/i/web/status/1…

  05-04-2019

Meer tweets van Griffie