Griffie

Griffie

Logo van Griffie
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034


Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van Elise Van der Mede Elise Van der Mede (Plaatsvervangend griffier)
Foto van Marianne Blaauboer Marianne Blaauboer (Raadsadviseur)
Foto van Tim Aarts Tim Aarts (Communicatieadviseur)
Foto van Heske Pohlmann Heske Pohlmann (Communicatieadviseur)
Foto van Inge Mulders Inge Mulders (secretaris rekenkamercommissie)
Foto van Françoise Draijer-Zut Françoise Draijer-Zut (Griffiemedewerker)
Foto van Carla Van Esveld Carla Van Esveld (Griffiemedewerker)
Foto van Jessica Talaa-Hoogervorst Jessica Talaa-Hoogervorst (Griffiemedewerker)
 

Laatste tweets

 • Griffie tweet:

  Do. 7 maart raadscommissies Ontwikkeling en Samenleving om 17.00 uur. Zie agenda's: ow.ly/kNDk30nUlUi en… twitter.com/i/web/status/1…

  04-03-2019

 • Griffie tweet:

  Per jaar worden veel moties ingediend. Met een motie vraagt een raadslid aan het college om iets te doen of te late… twitter.com/i/web/status/1…

  26-02-2019

 • Griffie tweet:

  Wist u dat Haarlem vijf stadsdelen telt, met in totaal 21 wijken en onderverdeeld in 42 buurten. 36 buurten hebben… twitter.com/i/web/status/1…

  19-02-2019

 • Griffie tweet:

  @FritstenHove @jantine50 Wij dachten dat de lente dan begint en het jaar in januari 😉

  12-02-2019

 • Griffie tweet:

  Wist u dat de gemeenteraad ook 'vakantie' heeft. Dat heet een reces. In de voorjaarsvakantie hebben raadsleden ook… twitter.com/i/web/status/1…

  12-02-2019

Meer tweets van Griffie