Griffie

Griffie

Logo van Griffie
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034


Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van Elise Van der Mede Elise Van der Mede (Plaatsvervangend griffier)
Foto van Kelsey Bouwmeester Kelsey Bouwmeester (Secretaris commissie Samenleving)
Foto van Marianne Blaauboer Marianne Blaauboer (Raadsadviseur)
Foto van Louise Marijnissen Louise Marijnissen (Raadsadviseur)
Foto van Tim Aarts Tim Aarts (Communicatieadviseur)
Foto van Heske Pohlmann Heske Pohlmann (Communicatieadviseur)
Foto van Inge Mulders Inge Mulders (secretaris rekenkamercommissie)
Foto van Françoise Draijer-Zut Françoise Draijer-Zut (Griffiemedewerker)
Foto van Carla Van Esveld Carla Van Esveld (Griffiemedewerker)
Foto van Yrsa Magnúsdóttir Yrsa Magnúsdóttir (Griffiemedewerker)
Foto van Jessica Talaa-Hoogervorst Jessica Talaa-Hoogervorst (Griffiemedewerker)
 

Laatste tweets

 • Griffie tweet:

  Woensdag 16 oktober is er een extra vergadering van de commissie Ontwikkeling om 19.00 uur: bit.ly/2B0yv2c #raad023

  10-10-2019

 • Griffie tweet:

  Do. 10 okt. vergaderen de commissie Beheer en Bestuur om 17.00 uur. Weten wat er op de agenda staat? Kijk op… twitter.com/i/web/status/1…

  03-10-2019

 • Griffie tweet:

  Do. 19 sept. gemeenteraadsvergadering. Nieuw is het vragenuur om 19.00 uur: bit.ly/2kqt7Rq. Start 'gewone'… twitter.com/i/web/status/1…

  18-09-2019

 • Griffie tweet:

  Vanavond zijn de Commissie Samenleving en de Commissie Ontwikkeling weer terug van reces. Alleen de commissie ontw… twitter.com/i/web/status/1…

  29-08-2019

 • Griffie tweet:

  Het zomerreces is bijna voorbij. Op do. 29 aug. vergaderen de raadscommissie Ontwikkeling en Samenleving weer, om 1… twitter.com/i/web/status/1…

  22-08-2019

Meer tweets van Griffie