Griffie

Griffie

Logo van Griffie
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

Telefoon: 023- 511 3034


Wat doet de Raadsgriffie?
De medewerkers van de Raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad. Zij kunnen u ook antwoord geven op allerlei vragen over de raad. Denk hierbij aan het werk van de raad, de vergaderingen, (het vinden van) vergaderstukken of hoe u invloed kan uitoefenen op de politiek.

Wat doet de Griffier?
De Griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de Griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De Griffier bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast ondersteunt de Griffier het Raadspresidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg en de raadsvoorzitter.

Wat doet de Raadsadviseur?
Een Raadsadviseur ondersteunt de Raadscommissies. Ook adviseert de Raadsadviseur de gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Leden

Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van Elise Van der Mede Elise Van der Mede (Plaatsvervangend griffier)
Foto van Kelsey Bouwmeester Kelsey Bouwmeester (Secretaris commissie Samenleving)
Foto van Marianne Blaauboer Marianne Blaauboer (Raadsadviseur)
Foto van Tim Aarts Tim Aarts (Communicatieadviseur)
Foto van Heske Pohlmann Heske Pohlmann (Communicatieadviseur)
Foto van Inge Mulders Inge Mulders (secretaris rekenkamercommissie)
Foto van Françoise Draijer-Zut Françoise Draijer-Zut (Griffiemedewerker)
Foto van Carla Van Esveld Carla Van Esveld (Griffiemedewerker)
Foto van Yrsa Magnúsdóttir Yrsa Magnúsdóttir (Griffiemedewerker)
Foto van Jessica Talaa-Hoogervorst Jessica Talaa-Hoogervorst (Griffiemedewerker)
 

Laatste tweets

 • Griffie tweet:

  Woensdag 26 én donderdag 27 vergadert de gemeenteraad. 26 juni is de laatste gewone raadsvergadering voor het zomer… twitter.com/i/web/status/1…

  20-06-2019

 • Griffie tweet:

  Do. 20 juni 2 extra commissies: Ontwikkeling bit.ly/2ZlrEKP en Samenleving bit.ly/2X1viwb #raad023

  13-06-2019

 • Griffie tweet:

  Do. 6 juni vergaderen de raadscommissies Ontwikkeling (17.00 uur) en Samenleving (18.30 uur). Zie agenda's… twitter.com/i/web/status/1…

  29-05-2019

 • Griffie tweet:

  Inspreken op de kadernota 2019? Dat kan bij de raadscommissies op 6 en 13 juni: bit.ly/2JJE63c

  https://t.co/g821B1MQ9Y

  29-05-2019

 • Griffie tweet:

  In 1910 zag de raadzaal van Haarlem er zo uit. Weten hoe het er nu is en wie er vergaderen? Kom op 29 mei de raadsv… twitter.com/i/web/status/1…

  28-05-2019

Meer tweets van Griffie