Griffie

Griffie

Logo van Griffie
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: griffiebureau@haarlem.nl
Contact informatie:

023- 511 3034
griffiebureau@haarlem.nl
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

 


De gemeenteraad heeft een kleine, eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie.

 

Werkzaamheden van de griffie zijn:

 • het ondersteunen en adviseren van de raad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger en kaderstellend en controlerend bestuursorgaan
 • het stimuleren van de duale werkwijze van de raad.

 

Kerntaken van de raadsgriffie:

 • het secretariaat van de gemeenteraad en de raadscommissies
 • informatievoorziening aan de raad via www.gemeentebestuurhaarlem.nl
 • advisering en ondersteuning bij initiatieven, interpellaties en onderzoek
 • advies en bijstand aan de raad
 • voorbereiden toetsen, bewaken en monitoren van besluitvorming
 • communicatieadvies geven ten aanzien van contacten met de bevolking, hoorzittingen, werkbezoeken enzovoort
 • middelenbeheer van raad en griffie

 

Wie werken bij de griffie?

 • De griffier is mw. J. Spier. Zij adviseert de raad, de voorzitter en de individuele raads- en commissieleden bij het vervullen van hun taken. Tevens treedt zij op als griffier tijdens de  raadsvergaderingen.
 • Mevr. E. van der Mede is plaatsvervangend griffier en raadsadviseur. Tevens is zij secretaris van de raadscommissie Beheer.
 • Mevr. M. Blaauboer is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Ontwikkeling.
 • Mevr. D. Taets van Amerongen-Ingram is raadsadviseur, secretaris van de raadscommissie Bestuur en Auditcommissie en is plaatsvervangend secretaris van de rekenkamercommissie. 
 • Mevr. A. Jhinkoe-Rai is raadsadviseur en secretaris van de raadscommissie Samenleving
 • Mevr. C. van Esveld, mevr. F. Draijer en mevrouw J. Talaa-Hoogervorst vormen het griffiebureau. Zij verzorgen de hele logistiek rondom alle vergaderingen.
 • Mevr. I. Mulders is secretaris van de Rekenkamercommissie
 • Dhr. T. Aarts is raadscommunicatieadviseur.
 • Mevr. H. Pohlmann is communicatieadviseur.

Leden

Foto van J. (Josine) Spier J. (Josine) Spier (Griffier)
Foto van Elise Van der Mede Elise Van der Mede (Plaatsvervangend griffier)
Foto van Marianne Blaauboer Marianne Blaauboer (Raadsadviseur)
Foto van Anita Jhinkoe-Rai Anita Jhinkoe-Rai (Raadsadviseur)
Foto van Tim Aarts Tim Aarts (Communicatieadviseur)
Foto van Heske Pohlmann Heske Pohlmann (Communicatieadviseur)
Foto van Inge Mulders Inge Mulders (secretaris rekenkamercommissie)
Foto van Françoise Draijer-Zut Françoise Draijer-Zut (Griffiemedewerker)
Foto van Carla Van Esveld Carla Van Esveld (Griffiemedewerker)
Foto van Jessica Talaa-Hoogervorst Jessica Talaa-Hoogervorst (Griffiemedewerker)
 

Laatste tweets

Meer tweets van Griffie