S.K. (Ziggy) Klazes (GLH)

S.K. (Ziggy) Klazes (GLH)

Foto van S.K. (Ziggy) Klazes (GLH)

Contact informatie

E-mailadres:
zklazes@gmail.com
Logo van Raad
Orgaan: Raad Periode: van: 29 maart 2018 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl Functie: Raadslid
Logo van GroenLinks
Fractie: GroenLinks Periode: van: 29 maart 2018 tot: Website: haarlem.groenlinks.nl Functie: Raadslid
Logo van commissie Bestuur
Commissie: commissie Bestuur Periode: van: 17 mei 2018 tot: Website: haarlem.notubiz.nl/live Functie: Voorzitter
Logo van commissie Samenleving
Commissie: commissie Samenleving Periode: van: 12 april 2018 tot: Website: haarlem.notubiz.nl/live Functie: Woordvoerder
Logo van Raadspresidium
Commissie: Raadspresidium Periode: van: 17 mei 2018 tot: Functie: Lid