J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

Foto van J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

Contact informatie

E-mailadres:
cjschouten@haarlem.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Geboren op 29 juli 1973
Geïnstalleerd als wethouder op 18 december 2014
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3004
E-mail via het secretariaat: Caroline Schouten: cjschouten@haarlem.nl

Portefeuilles

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling

 • ruimtelijke kwaliteit
 • ruimtelijke ontwikkeling landelijk, regionaal, per stadsdeel, gebied en wijk (waaronder de Nota Structuurvisie Openbare Ruimte)
 • bestemmingsplannen en projectbesluiten
 • omgevingsvergunningverlening
 • implementatie Omgevingswet

 

Monumenten

 • monumentenbeleid en ruimtelijke kwaliteit (waaronder de Nota Cultuur en Erfgoed)
 • adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit

 

Metropoolregio Amsterdam

 

Deregulering

 

Dienstverlening

 • coördinatie (digitale) publieksdienstverlening
 • samenhangende ontwikkeling publieksfuncties hoofdafdeling Dienstverlening en overige hoofdafdelingen

 

Burgerparticipatie

 • ontwikkeling wijkraden
 • wijkcontracten
 • beleid participatie & Inspraak

 

Financiën

 • financiën
 • planning en control
 • belastingen

 

Bedrijfsvoering

 • personeelsbeleid
 • organisatieontwikkeling
 • informatievoorziening
 • informatieveiligheid
 • services
 • inkoop
 • aandeelhoudersrol Spaarnelanden NV
 • aandeelhoudersrol NV SRO
 • vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder in de gemeente Haarlem Commandite BV (crematorium)
 • huisvesting gemeentelijke organisatie

 

De heer Van Spijk heeft stadsdeel Oost als aandachtsgebied.


Aan portefeuille gerelateerde projecten

 • Uitvoering herstructurering stadsdelen: Delftwijk en Schalkwijk 2000+
 • 023-Haarlem
 • Slachthuisbuurt Zuid en Middengebied / wijkpark
 • Meerwijk-centrum en deelprojecten
 • Europawijk Zuid
 • Belcanto
 • Schalkstad
 • gebiedsontwikkeling Boerhaavewijk
 • Deliterrein
 • Ripperdaterrein
 • Tempeliersstraat
 • herontwikkeling Amsterdamse Poort e.o.
 • EKP-terrein
 • Slachthuisterrein
 • Scheepmakerskwartier

 

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden

 • fysieke pijler G32
 • G32  themagroep Omgevingswet
 • Platform Ruimtelijke Ontwikkeling Metropoolregio Amsterdam
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Zuid-Kennemerland
 • voorzitter Algemeen Bestuur Cocensus

Laatste tweets

 • Profielfoto van Twitteraccount: J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

  RT @jpaternotte: "Ich bin ein Berliner" kon natuurlijk ook echt niet. twitter.com/NOS/status/104…

  11-10-2018

 • Profielfoto van Twitteraccount: J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

  @jpaternotte Haha. Geniaal. Ik hoor dat de Fransen de Eiffeltoren nu ook weer afbreken vanwege het individualistisc… twitter.com/i/web/status/1…

  11-10-2018

 • Profielfoto van Twitteraccount: J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

  @WybrenvanHaga @JurBotterD66 Ik hoop dat #Haarlem de bouwproductie hoog kan houden ook na 2018. Een aantal Haarlems… twitter.com/i/web/status/1…

  13-09-2018

 • Profielfoto van Twitteraccount: J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

  RT @WybrenvanHaga: Goed nieuws uit #Haarlem. In 2017 veel meer woningen gebouwd. Met terugwerkende kracht een complimentje voor het college…

  13-09-2018

 • Profielfoto van Twitteraccount: J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

  @SonosSupport @Sonos Ja dat heb ik meer malen gedaan maar of niemand neemt op of als ik wel het diagnose nummer heb… twitter.com/i/web/status/1…

  30-08-2018

Meer tweets van J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)