Adviescommissies en -raden

De gemeente kent een aantal adviescommissies die het college van burgemeester en wethouder en/of de gemeenteraad bijstaan met gevraagd en ongevraagd advies.

De participatieraad

De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit